233 Lê Văn Việt, phường HIệp Phú, quận 9. tp.Hồ Chí Minh