MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN khi thanh toán Online - Hotline 0919 90 15 90

NHẬP MÃ: VHD5-1

Mã giảm 5.000đ cho tất cả đơn hàng
Điều kiện
- Mã giảm 5.000đ cho tất cả đơn hàng

NHẬP MÃ: VHD10-1

Mã giảm thêm 10.000đ khi mua sản phẩm sale
Điều kiện
- Mã giảm thêm 10.000đ khi mua sản phẩm sale
- Giảm tối đa 10k

NHẬP MÃ: VHD20-3

Mã giảm 20.000đ cho đơn hàng tối thiểu 350.000đ khi mua sản phẩm nguyên giá
Điều kiện
- Mã giảm 20.000đ cho đơn hàng tối thiểu 350.000đ

NHẬP MÃ: VHD30-2

Mã giảm 30.000đ cho đơn hàng tối thiểu 550.000đ khi mua sản phẩm nguyên giá
Điều kiện
- Mã giảm 30.000đ cho đơn hàng tối thiểu 550.000đ

Flash Sale 30%

Lọc
400,000₫
Trắng
Kem
Đen
380,000₫
Trắng
Kem
Đen
340,000₫
Đen
Kem
Trắng
400,000₫
Kem
Đen
Trắng
440,000₫
Đen
Kem
Trắng

Sản phẩm đã xem